WRITE UP -WEB Baby Asert ,Faster shop, Node Redis API, Blind command ,memo CSRF

https://r2nw.github.io/ Mình mới viết 1 vài write up và phân tích về challenge Baby Asert ,Faster shop, Node Redis API, Blind command ,memo CSRF… các bạn xem ở đây nha.
Mọi người thấy hay quay lại đây thả tim và comment cho mình nha.
Thanks.