The Evil Assignment on Canvas

Các bác tham khảo ở đây nhá :> Có gì chưa hợp lý các bác góp ý giúp em :heart:
Write up The Evil Assignment on Canvas