Reverse Engineering - Transformation

Reverse Engineering - Transformation

Xem đề tại Transformation

Tải file enc và phân tích code

Imgur

Theo kiến thức có sẵn thì tôi có thể phân tích và định dạng mỗi chữ trên sẽ có 16bit. Đồng thời ta được cung cấp một manh mối khác làm vững chắc nhận định.

Đoạn code trên rõ ràng là code được viết bằng ngôn ngữ python nếu dịch ngược thì dễ dàng chúng ta sẽ có POC như sau:

Code POC

poc = lambda x: "".join([f"{chr(i>>8 & 0xff)}{chr(i&0xff)}" for i in map(lambda j: ord(j), x)])

Và khi chạy chúng ta dễ dàng Pass được CTF này.

Imgur
:partying_face: :partying_face: :partying_face:

Kết bài

Chân thành cảm ơn đàn anh Cookie hân hoan đã tạo ra sân chơi đầy bổ ích cho mọi người, creator COLLECTOR và author MADSTACKS. Nếu có thắc mắc hay đóng góp thì đừng ngần ngại thả thơ vào phần bình luận nhé. :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

cái này mình dùng chatgpt gen code :disguised_face: