Học hắc như thế nào :V

Bác nào mentor em mobile app với hardware hacking đc không :frowning:

2 Likes

lót gạch hóng các tay to ạ :eyes:

1 Like