Final Exam Blind Hacking 0x04 & 0x05

Các bác tham khảo tại đây nhá :>> chỗ nào chưa hợp lý anh em góp ý nha. Cảm ơn anh em :heart:

Write up Final Exam Blind Hacking 0x04 & 0x05