Ethical Ping Pong Club

Chao xìn cả nhà lại là mìng đây. Vừa rồi Cookie Hân Hoan đã có dịp đồng hành cùng CLB An toàn thông tin của đại học FPT (FPTU EHC) để tổ chức giải săn :hatched_chick: mở rộng HOLA CTF, cùng với đó là những challenge rất chất lượng được đóng góp từ phía EHC :index_pointing_at_the_viewer::heart_eyes: Nhân lúc bầu không khí chưa kịp hạ nhiệt, hãy cùng mình giải quyết con lab Ethical Ping Pong Club - một bài command injection rất thú vị nhé :biking_man:

Mình dùng Burpsuite và PayloadAllTheThings/Command_Injection để giải quyết bài này nhé cả nhà :heart_eyes: :heart_eyes:

Khởi động lab lên nào


Lab này có một chức năng Ping đã được giải thích ở trong bài nên mình không nói lại nữa :see_no_evil: Thay vào đó mình sẽ thử luôn với địa chỉ localhost

Kết quả trả về ngay bên dưới, nhìn sơ qua format bài này cũng giống các bài command inject qua lệnh ping thông thường ha :thinking: :thinking:

Từ giờ mình sẽ bắt lại request bằng Burp, gửi qua Repeater và thao tác trên đó nhé. Thử chèn lệnh whoami vào sau xem sao.
Dùng ;


Dùng &

Dùng &&

Dùng |

Dùng ||

Có vẻ bài này đã filter hết các kí tự đặc biệt từ input rồi ha :hear_no_evil:
Không shao không shao tôi đã có cách, đó là sử dụng kí tự xuống dòng


yes sirrr we’re in baby!! :sunglasses:
Flag bài này nằm tại /flag.txt, nên thử chạy lệnh cat /flag.txt xem như nào ha

Ỏ bài này cũng filter luôn dấu cách ạ :smiling_face_with_tear: :smiling_face_with_tear: :smiling_face_with_tear: chả lẽ đi tới đây rồi mà chúng ta không lấy được flag sao…
Đừng lo lắng :raised_hand: :relieved: :ok_hand: bởi vì chúng ta có rất nhiều cách để bypass space filter (ở trong link PayloadAllTheThings mình để bên trên á), và một trong số đó là sử dụng kí tự < thường dùng để chuyển hướng giá trị nhập vào - input redirection trong linux command.
Thử luôn cho nóng nàoooo

Và vấn đề của chúng ta đã được giải quyết :partying_face:

Ngoài lab Ethical Ping Pong Club thì còn rất nhiều bài khác về chủ đề Command Injection tại Cookie Arena mọi người ơiiii

Các :hatching_chick: có gì thắc mắc hoặc chưa hiểu ở bước nào có thể còm xuống dưới để mình giải đáp nhéeee. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ :heart_eyes:

2 Likes