About the Site Feedback category

Chuyên mục này cho phép bạn gửi góp ý và đóng góp ý kiến để cải thiện và phát triển các chức năng mới cho hệ thống. Đây là nơi để chia sẻ ý tưởng và ý kiến của bạn với cộng đồng, giúp Cookie Arena trở thành một nơi tốt hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của mọi người.